• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/04/22 ساعت 01:02

    #عادل_فردوسی_پور چرا درباره فوتبال ایرانی، فوتبال تهاجمی صحبت نمیکنه؟! . چرا اون طوری که به قلعه نوعی و برانکو حمله می‌کرد، از ضعف هایب که تیم ملی در کنار نفکقاط قوت داشت چیزی نمیگه؟!