• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/22 ساعت 01:49

    ترجمه: حصر آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد رفع بشه. صاف بگید هم میشه‌ها