• #امیرانتظام درگذشت و در پیشگاه عدل الهی است امااز #خاتمی و چپ‌های دهه ۶۰ و #اصلاح_طلبان یک سوال دارم آیا وقت حلالیت نبود حتی در پیام تسلیت … عده‌ای از دوستان انقلابی او را جاسوس میداند و مستحق کیفر دعوت کنم به تحقیق مستقل زمانه امیرانتظام پیش از هر دادگاهی حکمش را صادرکرده بود