• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/22 ساعت 03:03

    بابا اون تلفن سگ‌مصبو بذار میخوان از ایران زنگ بزنن. (ترامپ با فریاد خطاب به همسرش)