• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/21 ساعت 13:33

    ضمناً به اطلاع شما می‌رسانم که از لحظه دستگیری همیشه آماده بازگشتم به سوی خالقم بوده‌ام و امروز نیز که با سربلندی از میان طوفان سهمگین و مرگ‌آور ۱۳ سال، گذشته‌ام، با عشق عمیق‌تر و شوقی وافر در انتظار این بازگشت هستم. (از نامه #عباس_امیرانتظام به رییس وقت قوه قضاییه، ۷۱/۵/۲)