• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/04/21 ساعت 14:22

    ناتو به جای افزایش بودجه، دشمنان خود را کاهش دهد. ایران تهدید اروپا نیست بلکه سد استواری است در برابر تهدیدات تروریسم وباند‌های تبه کار در اینسو وآنسوی مدیترانه. اروپا به جای تسلیم در برابر باج خواهی ترامپ راه ارزان‌تری برای تامین امنیت خود دارد:کمک به صلح سازی وبازسازی منطقه.