• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/21 ساعت 18:14

    آقای امیرانتظام به عنوان سفیر یک دولتِ موقتِ انتصابی، که هیچ مشروعیتی جز به واسطه حکم امام نداشت، از محل ماموریت در اروپا می‌آید ایران و در هیات دولت امضا جمع می‌کند برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی. یعنی اقدام برای براندازی اولین نهاد دموکراتیک منتخب ملت پس از انقلاب. ۲/