• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/04/21 ساعت 13:45

    معاون وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه:هیچ پیام‌رسانی جز تلگرام در روسیه فیلتر نیست/دادستانی می‌تواند مقام دولتی را وادار به پاسخگویی به رسانه کند/ هر زمان لازم باشد از حقوق فلسطینی‌ها می‌گوییم https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-۶۴۳۵۵۴ …