• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/21 ساعت 18:14

    رفتار غیرانسانی و غیراسلامی با آقای امیرانتظام طبعا محکوم است. در مورد اتهامات ایشان هم قضاوتی ندارم. اما گفت‌و‌گوی علمی درباره تاریخ در چنین میزانسن عاطفی و تاثربرانگیزی امکان‌پذیر نیست. لذا یک نکته مهم در این مصاحبه بود که در زمان انتشار کلا نادیده انگاشته شد. /۱