• انقدر روی قضاوت احتمالی فغانی تو فینال مانور دادیم، الان ناراحتیم از اینکه رده‌بندی رو‌ سوت می‌زنه. درحالیکه اون بازی هم خیلی دیدار بزرگیه. گرچه شاید واقعا حقش بود فینال رو سوت بزنه.