• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/04/21 ساعت 16:01

    رفیقتان تهدید به قتل می‌شد و فحش می‌خورد وقتی که فحش شنیدن مد نبود! اگر تمام فضای مجازی بشود توهین و فحش و ناسزا و تهمت، باز هم وظیفه‌ای که دارم را ترک نمی‌کنم و باری که بر دوش گرفته‌ام زمین نمی‌گذارم! بیهوده خودتان را خسته نکنید! (تاریخ اطلاعیه تیر ٧٧)