• کارگاه آموزشی درک مدل کسب و کار ۲۱ تیر ۹۷ در شیراز برگزار می‌شود http://twib.in/l/ABzq۹۸zj۸۵Lq via @webna