• پزشکان نسخه الکترونیکی بپیچند مطالبات شان آنلاین پرداخت می‌شود http://twib.in/l/XE۹۸En۹jon۶۸ via @webna