• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/04/21 ساعت 17:35

    یاغان اوغلو با ۷۵ سال سن به دنبال یادگیری زبان فارسی؛ دمی با عاشق‌ترین فارسی‌آموز ارزروم در مرکز آموزش زبان فارسی وقتی دانشجویان جوان من را با این سن و سال می‌بینند، می‌گویند؛ چطور این پیرمرد زبان فارسی را فرا می‌گیرد و ما جوانان آن را فرا نگیریم، باعث تشویق آنها میشوم