• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/21 ساعت 09:31

    نشریه «اسرائیل هیوم» مدعی شد که بر مبنای رضایت سران کشورهای عربی برای اجرای طرح «#معامله_قرن»، اکنون بخش اول این طرح روی نوار غزه متمرکز است و از این منطقه آغاز می‌شود. این مقامات عربی اجرای معامله قرن را با قصد بهبود بحران انسانی و وضعیت وخیم در نوار غزه می‌دانند