• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/21 ساعت 11:52

    معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری: حذف کنکور نیازمند اتخاذ یک تصمیم فراستادی بوده و این طور نیست که منحصرا این مهم در وزارت علوم تصمیم‌گیری شود