• #رضوانی موتورز از نسخه نظامی شاسی‌بلند #تانک رونمایی کرد؛ این نسخه باهدف عبور از سخت‌ترین مسیرهای خارج جاده و مقاومت در میدان‌های جنگ مسلحانه ساخته شده و با مجهزشدن به پنل‌های سطح ۷ ضدگلوله در برابر اکثر سلاح‌های گرم با کالیبرهای بزرگ و گلوله‌های ۷.۶۲در۵۱میلی‌متر مقاومت می‌کند.