• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/21 ساعت 11:30

    سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، تصمیم کنفرانس ویژه کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در تصویب سازوکار انتساب کاربرد سلاح‌های شیمیایی را زمینه ساز شکاف در این سازمان خواند و نسبت به نتایج خطرناکی که به دنبال دارد، هشدار داد