• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1397/04/21 ساعت 21:01

    تسنیم خبر داده که خواهر @AlinejadMasih در همایش #دختران_انقلاب گفته: کسی چه می‌داند معنای این خواهرانه‌ها را؟ چگونه کسانی در کنار ما فریاد دلسوزی سر می‌دهند و می‌گویند #برقص_تا_برقصیم! مردم ما سالهاست رقص چمران گونه میانه میدان دارند! پس بتاز تا بتازیم! دعوا خونوادگى شد:)