• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/21 ساعت 00:14

    رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: سال گذشته سن متوسط مدیریت در کشور ۴۸ سال بود که در برنامه ششم توسعه این عدد به ۴۰ سال می‌رسد