• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/21 ساعت 01:12

    اینقدر هشدارهای وزارت نیرو رو جدی نگرفتیم که برق مون رفت اونم توی این ساعت!