• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/21 ساعت 22:57

    سفارش به دوستان عزیز درایام مرتبط‌با«عفاف و حجاب»، مطالعه تفسیرآیات ۵۳و۵۹ سوره احزاب و آیه ۳۲ سوره نور است و نیز مداقه در۱۰۰ روایت جلد۲۰ کتاب وسایل الشیعه فصل نکاح که وجوب #حجاب ونیزمحدوده آن مورد تاکید قرارگرفته است تا هریک مبلّغ و مبین این وظیفه الهی باشیم. #گوهر_حجاب