• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/04/21 ساعت 17:35

    برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی در استانبول چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی با محوریت صنعت سرامیک و چینی به همت شهرداری منطقه پندیک با حضور ۶۴ هنرمند از ۲۲ کشور جهان برگزار شد .