• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/21 ساعت 23:07

    نوشتن از #عباس_امیرانتظام ساده نیست.او گذشته پیچیده‌ای دارد.او در پیشگاه عدالت الهی است و پاسخگو. هرچه باشد یادمان نرود خیلی‌ها که امروز برای او تسلیت نوشتند در سرنوشتی که بر امیرانتظام رفت مؤثر بودند. پیام هایشان حالا یا ریا است یا پشیمانی از گذشته. هریک بدتر از آن یکی.