• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/21 ساعت 18:28

    این که این اقدام چطور با ادعای 'ملی‌گرایی' هم‌خوانی دارد، پرسشی است که در یک گفت‌و‌گوی جدی تاریخی قاعدتا باید از ایشان پرسیده می‌شد. ولی مشخص بود که جناب دهباشی هم تحت تاثیر فضای عاطفی مصاحبه قرار گرفته‌ و سر رشته کلام را به همسر مصاحبه‌شونده سپرده است. @majazestan /۳