• این #انگلیس یکی از نالایق‌ترین‌ها بود، در جمع ۴ تیمِ همه‌ی این سال‌های تماشای جام. به لطف قرعه (هم‌گروهی با تونس و پاناما)، تقلب (باخت عمد به بلژیک برای انتخاب مسیر آسان) و شانس (فرار از مهلکه‌ی کلمبیا)؛ با آقای گلی که یا پنالتی زد، یا توپ به پاش خورد. چه خوب که به خونه برنگشت.