• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1397/04/21 ساعت 12:49

    ولین معاون وزیر ارتباطات روسیه در نشست خبری تهران ٢١ تیر ٩٧: در روسیه ٩٠٠ هزار رسانه وجود دارد