• کارگاه «آشنایی با ابزارهای مالی ویژه استارت‌آپ‌ها» شنبه ۲۳ تیر در سنندج برگزار می‌شود http://dlvr.it/QbJg۵R