• شگفتی سازی کروات‌ها با شکست انگلیس. آنها برای اولین بار به فینال #جام_جهانی رسیدند. کرواسى پس از انگلیس ١٩٩٠، دومین تیمى است که۳ بار پیاپى در یک دوره بازى اش به وقت اضافه رفته.حالا آنها در حالی به مصاف فرانسه در فینال می‌روند که از لحاظ زمانی انگار یک بازی بیشتر ازحریف داشته اند