• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/21 ساعت 13:12

    هند خرید نفت از آمریکا را ۲ برابر کرد رویترز: هند با هدف سیاسی و تحت فشارهای ترامپ خرید نفت از آمریکا را ۲ برابر کرد و خرید از ایران را کاهش می‌دهد، احتمالا در روزهای آتی افزایش بیشتری هم خواهد داد