• وقتی پای ثروت،قدرت،شهرت و … درمیان باشد، عده‌ای برای دستیابی به آنها تصمیم میگیرند خودشان نباشند. اما همین که به ثروت،قدرت ویا شهرت رسیدند، اعلام (!) میکنند که ایها الناس: از امروز تصمیم گرفتم خودم باشم! از علنی کردن نفاق گذشته چه سودی میبرند؟ مگر نه اینکه اعلام خطا، خود خطاست؟!