• حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

    1397/04/21 ساعت 09:19

    کبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر پریشان کرد جمع یکدل ما را ، پشیمان نه سراسر، صحن از فوج کبوترها چنان پر شد که چندین بار خالی شد خشاب آن روز و میدان نه یاد و خاطره #شهدای_مسجد_گوهرشاد گرامی باد.