• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/04/21 ساعت 17:33

    اختتامیه جشنواره بین المللی ازمیر با اجرای هنرمندان مشهور موسیقی جشنواره بین المللی ازمیر با اجرای کنسرت موسیقی توسط هنرمندان مشهور خاتمه یافت.