• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/21 ساعت 12:10

    صادرات برق به ارمنستان دروغ است استاندار آذربایجان شرقی: صادرات برق به ارمنستان را خبر دروغ فضای مجازی است، کدام عقل بیدار و منصف می‌پذیرد که در این فصل از سال و با افزایش مصرف، جمهوری اسلامی ایران اقدام به صادرات برق کند