• فاطمه سعیدی   saeidiftm@

    1397/04/21 ساعت 11:04

    در بازدید از سه مجموعه تولیدی داخلی آنچه بیش از همه نمود داشت امید کارگران و مدیران این مجموعه‌ها به تدابیری بود که منجر به رونق تولید داخلی شود. در این مقطع باید همگی به فکر حمایت از توان داخلی و افزایش اشتغال پایدار باشیم. در این مسیر دولت در خط مقدم است.