• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/04/21 ساعت 17:38

    مراسم قرائت دعای کمیل پنجشنبه هر هفته در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران مراسم قرائت دعای کمیل پنجشنبه هر هفته در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران امشب پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل رایزنی فرهنگی ساعت ۲۰:۳۰