• پس از مدت‌ها حدس و گمان، #مجیک‌لیپ به صورت رسمی تایید کرد که نخستین #هدست واقعیت ترکیبی «رایانش فضایی» خود را به نام One Creator Edition تابستان امسال عرضه می‌کند. در حال حاضر قیمت و تاریخ دقیق عرضه این محصول مشخص نیست. برای اطلاعات بیشتر به https://goo.gl/۳AJYqc مراجعه کنید.