• نینتندو از مذاکره با سایر کمپانی‌ها بر سر کراس پلی می‌گوید http://dgto.ir/-۸c