• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/04/21 ساعت 09:20

    تجربه‌های تازه: هشت و نیم صبح برقمون رفت !!!!! بازم خداراشکر خیلی بهتر از سه بعد ازظهره فقط اشکالش اینه بالاخره نفهمیدم خونه‌ی ما تو کدوم یک از اون جدول اعلام شده است!؟ سه عصر؟ چهارو نیم یا شش و نیم عصر ؟ هشت و نیم صبح؟ مرررسی از این آگاهی‌دهی! خیلی دقیق میشه برنامه‌ریزی کرد!