• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/21 ساعت 11:03

    ترجیع بند وصیتنامه اغلب شهدای جنگ تحمیلی،در کنار پشتیبانی از ولایت فقیه، سفارش مؤکد به حفظ حجاب دختران و بانوان وطنشان است. کم یا بی توجهی به این وصیت،خیانت به آرمانها و خون صدها هزار #شهید است. #برقص_تا_برقصیم