• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1397/04/21 ساعت 10:48

    با اعلام سید رضا افتخاری بخش قابل توجهی از آخرین قسط رضایت نامه شجاعیان و مالیات بازیکنان و مربیان خارجی پرداخت شد #استقلال