• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/21 ساعت 10:55

    به گفته دولت ۱۲میلیارد دلار واردات قاچاق داریم؛جلوی این را بگیرد تا #تولید داخلی تشویق و سرمایه‌گذاری در قاچاق دیگر به‌صرفه نباشد. همه امکانات الکترونیک کردن گمرکات،در دور قبل مجلس فراهم شده اما متاسفانه #قاچاق زیرنظر گمرک،بازرسی کل و … می‌گذرد.