• معاون معاونت علمی رئیس جمهور: ارتقای شرکت‌های دانش بنیان با فعالیت در بورس http://twib.in/l/pMr۷y۴x۵K۹GE via @webna