• تانک رضوانی در میدان جنگ‌های شیمیایی هم دوام خواهد آورد. تایرهای پنچررو نظامی، جعبه کمک‌های اولیه، سیستم آژیر و بلندگوهای پرقدرت برای برقراری ارتباط با خارج ازخودرو، مخزن سوخت با پوشش کِولار و … از دیگر مشخصات تانک هستند. اطلاعات بیشتر را در http://goo.gl/DvaA۴۸ مطالعه کنید.