• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/04/21 ساعت 20:25

    ابتداى دهه چهل اتحادیه دکه داران یخ فروش تهران حدود ١٥٠٠ عضو داشت،چند سالى بعد مثل یخ جلوى آفتاب آب شدند. اتحادیه دکه هاى جراید تهران الآن بیش از ١٠٠٠ عضو داره و بیشترین موضوع کسب درآمدشون از محل فروش سیگار و رانى و تخمه است.فروش جراید را دیگر باید توى عکس‌ها و نقاشى‌ها جست