• مدیرکل #منابع_طبیعی و آبخیزداری استان #بوشهر گفت: ۳۰ هزار هلالی آبگیر و ۱۸۰ مورد بندر خاکی در قالب پروژه ۳۸۲ هکتاری مدیریت رواناب در قلعه یالی بوشکان از توابع شهرستان دشتستان احداث شده است.