• خط حزب‌ الله   khatehezbollah@

    1397/04/21 ساعت 23:13

    مرحوم حاج آقا حسین قمی سر مسئله‌ی کشف حجاب گفت من می‌روم با #رضاشاه صحبت می‌کنم و مجبورش می‌کنم که گوش کند … با این نیت رفته بود و نشد که ملاقات کند و بعد هم از همانجا ایشان را تبعید کردند به عراق.