• شرکت خودروسازی #تسلا با امضای یک توافق‌نامه با مقامات شهر شانگهای چین قرار است عملیات احداث کارخانه‌ی جدید خود با ظرفیت تولید سالانه‌ی ۵۰۰ هزار دستگاه #خودرو را آغاز نماید. نام رسمی این کارخانه گیگافکتوری ۳ است و اولین کارخانه‌ای در چین است که به‌طور کامل تحت مالکیت خارجی است.