• تایپ با کد مورس در کیبورد گوگل به کمک افراد معلول می‌آید http://dgto.ir/-۸۳