• سید حسن رسولی   hasanrasouli@

    1397/04/21 ساعت 22:39

    نسل جوان وانقلابی دانشجویی نسبت به شخصیتهای متدین ودرستکار #دولت_موقت همچون مهندس عباس #امیرانتظام تحت تاثیر التهابات ناشی ازفضای #انقلاب وعدم دسترسی به اطلاعات معتبر رفتار ناصواب داشته اند. مرورخاطرات آن دوران ودریافت خبر درگذشت مرحوم امیرانتظام احساس ناگواری برایم ایجاد کرد